JAN SULIMA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Ranachów
Gmina: Ciepielów
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

3 marca 1945 r. (chyba omyłka w dacie), Ranachów, gm. Ciepielów.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: Trzy.

Skąd przywieziono ofiary: Osaczono zagrody na miejscu.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Stawarz Jan, 55 lat, rolnik, Ranachów, gm. Ciepielów

2) Stawarz Walenty, 28 lat, rolnik, Ranachów, gm. Ciepielów

3) Szarpak Jan, 45 lat, rolnik, Ranachów, gm. Ciepielów

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Zarządzenie odwetowe za zabicie Niemca przez nieznanych sprawców.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Egzekucji dokonał oddział SS i gestapo wraz z volksdeutschami zamieszkałymi we wsi Karolinów, gm. Grabów, pow. kozienickiego.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Są nimi volksdeutsche: Gram Józef, Gram Kuba, Legier Fryc, Gram Józef, Welke Mienal, Welke Fernand, Wacholec Julian, Arend Albert, byli mieszkańcami wsi Karolin, gm. Grabów, pow. kozienickiego.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Zwłoki zostały pochowane.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Rodzina pochowała na cmentarzu parafialnym w Ciepielowie, gm. Ciepielów pow. iłżeckiego.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

Dwie ofiary w jednym grobie o rozmiarze 2 × 2 m, jedna ofiara w drugim grobie o rozmiarze dług. 1,5 m i szer. 0,5 m.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Po dokonaniu egzekucji na drugi dzień zwłoki pochowano na cmentarzu parafii Ciepielów, gm. Ciepielów.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Tak.

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Ciepielów Sulimę Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.