STANISŁAW KRUSZYNA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: osada Tarłów
Gmina: Tarłów
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

12 lipca 1943 r. we wsi Ciszyca Górna, gm. Tarłów, w wąwozie.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 4 osoby.

Skąd przywieziono ofiary: Ofiary przywieziono ze wsi Lipcówka i ze wsi Czekarzewice II, gminy Tarłów.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Malasiek Marianna, lat 40, rolniczka ze wsi Lipcówka, gm. Tarłów

2) Malasiek Zdzisław, lat 9, przy matce we wsi Lipcówka, gm. Tarłów

3) Furmanek Roman, lat 21, rolnik ze wsi Czekarzewice II, gm. Tarłów

4) Kocjan Stanisław, lat 26, stolarz ze wsi Czekarzewice II, gm. Tarłów

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Schupo z Tarłowa.

6. Czy znane są nazwiska sprawców? (Podać nazwiska):

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Zakopane.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

We wsi Ciszyca Górna, gminy Tarłów, w wąwozie.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie.

4 osoby, grób o rozmiarze 1,50 m × 1,80 m.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Po opuszczeniu terenów gminy Tarłów całkowicie przez Niemców i wkroczeniu wojska rosyjskiego w 1945 r. zwłoki przewieziono na cmentarz parafialny w Tarłowie i pochowane przez rodzinę na cmentarzu.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Tarłów Kruszynę Stanisława wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.