STANISŁAW KRUSZYNA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: osada Tarłów
Gmina: Tarłów
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

3 lipca 1944 r. we wsi Czekarzewice I, gm. Tarłów, w wąwozie.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 2 osoby.

Skąd przywieziono ofiary: Ze wsi Czekarzewice, gminy Tarłów.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Wodczyk Andrzej, rolnik, ze wsi Czekarzewice, gm. Tarłów

2) Compa Wiktor, lat 29, ze wsi Czekarzewice, gm. Tarłów

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Schupo z Tarłowa.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Zakopane.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

We wsi Czekarzewice, gm. Tarłów, pow. iłżecki.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

50 cm × 1,90 m – dwie ofiary.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Po opuszczeniu terenów gminy Tarłów całkowicie przez Niemców i wkroczeniu wojska rosyjskiego w 1945 r. zwłoki przewieziono na cmentarz parafialny przez rodzinę zabitych. Protokołu żadnego nie sporządzono.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Tarłów Kruszynę Stanisława wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.