STANISŁAW KRUSZYNA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: osada Tarłów
Gmina: Tarłów
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

13 sierpnia 1944 r. we wsi Ciszyca Górna, gm. Tarłów, pow. iłżeckiego.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 8 osób.

Skąd przywieziono ofiary: Ze wsi Ciszyca Górna, gm. Tarłów, pow. Iłża.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy: Patrz na odwrocie [brak listy].

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Nie wiadomo.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmeria polowa.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nieznane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Zwłoki zostały przysypane ziemią lekko w dole.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Po rozstrzelaniu zostały zwłoki pochowane za wsią Ciszyca Górna, gm. Tarłów, pow. Iłża.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar, przypuszczalnie w jednym grobie:

Zwykły dół o rozmiarach 2 m × 1,90 m, w którym zostało przysypane lekko ziemią osiem ofiar.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Po opuszczeniu terenów gminy Tarłów całkowicie przez Niemców i wkroczeniu wojska rosyjskiego w 1945 r. zwłoki przewieziono na cmentarz parafialny w Tarłowie, gdzie zostały pochowane na cmentarzu. Zwłoki zostały przewiezione przez rodzinę pozostało po zabitych. Protokołu żadnego nie sporządzono.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Tarłów Kruszynę Stanisława wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.