WŁADYSŁAW SOWIŃSKI

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Tymienica Stara
Gmina: Chotcza
Powiat: Iłża
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

14 grudnia 1942 r. we wsi Tymienicy Starej.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelani.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 3 osoby.

Skąd przywieziono ofiary: Na miejscu we wsi Tymienicy Starej.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

Lusek Jan, lat 71, rolnik, wnuk Zdzisław, lat 12 i wnuczka Eugenia, 14 lat.

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Za syna, którego poszukiwali.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmeria.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nieznane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Rozstrzelani, pochowani przez syna na cmentarzu we wsi Tymienicy.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Na cmentarzu we wsi Tymienicy.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie.

W jednym grobie – trzy osoby.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Patrz pkt 7 i 8.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Chotcza Sowińskiego Władysława wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku.