STEFAN STĘPIEŃ

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Pawłowice
Gmina: Pawłowice
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

13 marca 1943 r., wieś i gm. Pawłowice, pow. iłżecki.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 5 osób.

Skąd przywieziono ofiary: Ofiary zastrzelono w miejscu zamieszkania.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Michałek Jan, lat 49, rolnik, zam. we wsi Pawłowice

2) Michałek Katarzyna, lat 49, żona rolnika, zam. we wsi Pawłowice

3) Michałek Teofil, lat 24, robotnik rolny, zam. we wsi Pawłowice

4) Jakubowska Marianna, lat 53, rolniczka, zam. we wsi Pawłowice

5) Jakubowska Janina, lat 17, przy matce, zam. we wsi Pawłowice

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Egzekucja była zarządzeniem odwetowym za udział członków rodzin wyż. wym. w napadzie na rodzinę Polaka (Hołuja), podejrzanego współpracę z Niemcami.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Egzekucji dokonali żandarmi z Lipska.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Egzekucji dokonali: starszy żandarm Werner i żandarm Martin.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Zwłoki zostały pochowane na cmentarzu rzymskokatolickim w Pawłowicach.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Odpowiedź w pkt. 7.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

Ofiary pochowano w dwóch grobach, w jednym dwa ciała zamordowanych, a w drugim trzy ciała.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Pawłowice Stępnia Stefana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.