STANISŁAW GOZDUR

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach i grobach masowych

Miejscowość: Lipa-Krępa
Gmina : Lipsko
Powiat : Iłża
Województwo: Kielce

1. Data i miejsce egzekucji.

12 grudnia 1943 r. w [miejscowości] Lipa-Krępa.

2. Rodzaj egzekucji.

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych.

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.
Ile osób zamordowano: 3.
Skąd przywieziono ofiary: Z domu z Lipy-Krępy. Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Liberski Jan, lat 30, rolnik, Lipa-Krępa

2) Chmielewski Edward, lat 28, stolarz, Lipa-Krępa

3) Chmielewski Antoni, lat 34, piekarz, Lipa-Krępa

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Za zabicie świni.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmi.

6. Czy znane są nazwiska sprawców? (Podać nazwiska).

Kapral żandarmerii Himmel.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

Pochowane.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Cmentarz rzym.-kat. w Krępie Kościelnej.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie.

Liberski Jan – 1 grób, bracia Chmielewscy – 1 grób.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Nie przeprowadzono. Na cmentarzu w Krępie-Kość.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Lipsko Gozdurę Stanisława wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.