JAN SZCZERBIŃSKI

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Okół
Gmina: Pętkowice
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

22 lipca 1943 r.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: Osiem.

Skąd przywieziono ofiary:

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Walczyk Antoni, 46 lat, rolnik z Okola, gm. Pętkowice

2) Ignacak Edward, 21 lat, rolnik z Okola, gm. Pętkowice

3) Kosiak Józef, 30 lat, rolnik z Okola, gm. Pętkowice

4) Choinka Józef, 45 lat, rolnik z Okola, gm. Pętkowice

5) Kostrzewa Jan, 45 lat, rolnik z Okola, gm. Pętkowice

6) Niewadzi Jan, 45 lat, rolnik z Okola, gm. Pętkowice

7) Pernak Jan, 25 lat, rolnik z Okola, gm. Pętkowice

8) Zagożdżon Feliks, 40 lat, rolnik z Okola, gm. Pętkowice

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Ofiary oskarżono współdziałanie z partyzantką polską.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmi – policja.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nazwiska sprawców nieznane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Zwłoki Walczyka Antoniego, Ignacaka Edwarda i Zagożdżona Feliksa pochowano na miejscu zbrodni na Górkach Tarłowskich około Tarlowa, pow. Iłża, zaś resztę zwłok pochowano na cmentarzu parafialnym w Okole.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

Ofiary pochowane w pojedynczych grobach.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Ekshumacji zwłok nie przeprowadzano.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji są podstawy celem przeniesienia zwłok: Walczyka Antoniego, Ignacaka Edwarda i Zagożdżona Feliksa z miejsca zbrodni do właściwego cmentarza parafialnym w Okole, gm. Pętkowice.

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Pętkowice Szczerbińskiego Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.