JAN SZCZERBIŃSKI

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Skarbka
Gmina: Pętkowice
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

21 października 1943 r. w Skarbce Dolnej.

2. Rodzaj egzekucji:

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ile osób zamordowano: 8 osób.

Skąd przywieziono ofiary:

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Wasik Józef, lat 36, rolnik ze Skarbki Dolnej

2) Tracz Jan, lat 34, rolnik ze Skarbki Dolnej

3) Krawczyk Józef, lat 33, rolnik ze Skarbki Dolnej

4) Rokita Stanisław, lat 36, robotnik ze Skarbki Dolnej

5) Tracz Józef, lat 16, robotnik ze Skarbki Dolnej

6) Siepetowski Jan, lat 15, robotnik ze Skarbki Dolnej

7) Szczerbiński Ksawery, lat 21, robotnik ze Skarbki Dolnej

8) Mroczek Jan, lat 22, robotnik ze Skarbki Dolnej

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Sprawcy oświadczyli, że straceni dopomagali bandytom i partyzantom z lasu.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmi.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nieznane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób (gdzie)?

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Zwłoki straconych pochowano na cmentarzu parafialnym w Bałtowie, gminy Pętkowice.

9. Opis grobu (grobów), rozmiary grobu, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie:

Zwłoki zabitych pochowano w pojedynczych grobach.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Pętkowice Szczerbińskiego Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.