FRANCISZEK KOZIARZ

Warszawa, 9 listopada 1945 r. Sędzia śledczy Mikołaj Halfter przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz o znaczeniu przysięgi, sędzia odebrał od niego przysięgę, poczym świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Franciszek Koziarz
Wiek ur. 1 września 1886 r.
Imiona rodziców Jan i Filipina
Miejsce zamieszkania Nowy Wawer, Szparagowa 3
Zajęcie referent wojskowy zarządu gminy Wawer
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarany

Składam wykaz osób rozstrzelanych 27 grudnia 1939 r. w Wawrze oraz protokół ekshumacji tychże, dokonanych w dniach 25, 26 i 27 czerwca 1940 r. (oba w urzędowych odpisach).

(Świadek złożył wspomniane dokumenty).

Nadmieniam, że wykaz osób rozstrzelanych został sporządzony w dniu 27 grudnia 1939 na miejscu straceń przed pogrzebem. Osobiście ten wykaz wraz z kolegą Ludomirem Chudzickim sporządziłem.

Spis ten sporządziliśmy w paru egzemplarzach, tak że, aczkolwiek egzemplarz, który znajdował się w aktach gminy Wawer, spalił się wraz z aktami gminy w roku 1944 w związku z działaniami wojennymi, to jednak egzemplarz pozostały u Chudzickiego – którego podpis figuruje pod tym wykazem – ocalał i ten właśnie ob. sędziemu składam.

Chudzicki zmarł mniej więcej rok temu. Również wyjątkowo zachował się egzemplarz protokołu ekshumacyjnego, który dziś w odpisie ob. sędziemu złożyłem. Zaznaczam, że jak wynika z tej listy, pochowaliśmy wówczas, 27 grudnia 1939, na miejscu straceń 107 osób, w tej liczbie i właściciela kawiarni na rogu Widocznej i Rubinowej – Antoniego Bartoszka (jego jednak po pogrzebie – na polecenie Niemców – wydobyto z grobu i ponownie powieszono, po paru zaś dniach zdjęto i pogrzebano w tym samym miejscu). Widocznie Bartoszek przed powieszeniem został zastrzelony, widziałem bowiem na skroni u niego ranę postrzałową.

Lista pogrzebanych była sprawdzona bardzo dokładnie, toteż twierdzę stanowczo, że na miejscu straceń (byłem przez cały czas obecny tam po rozstrzelaniu) znaleźliśmy tylko 106 trupów, sto siódmy był Bartoszek, którego przynieśliśmy sprzed jego kawiarni.

Ocalały w czasie rozstrzelania trzy czy cztery osoby, a mianowicie Piegat, Józef Wasilewski (zam. Sportowa 3 w Wawrze Starym), jeden ze wsi Zbytek –nazwiska jego dokładnie nie pamiętam, zdaje mi się, że brzmi ono Gawryś czy też Gawryszewski. Nazwiska czwartego uratowanego nie pamiętam – możliwe, że brzmi ono Jankowski. Poza tym zmarł w domu 28 czy 29 grudnia na skutek ran (nie wiem, czy został on postrzelony na miejscu straceń, czy po drodze) Żyd – imienia ani nazwiska nie pamiętam, zamieszkiwał on w domu Jedynaka.

Możliwe, że kilka zwłok rodziny rozstrzelanych zabrały przed pogrzebem. Możliwe więc, że ogółem rozstrzelano 120 osób.

Ja szczęśliwie uniknąłem zaaresztowania przez Niemców w dniu 2 grudnia 1939 roku, aczkolwiek byli oni obok domu, w którym mieszkałem, to jednak do mego mieszkania nie weszli. Może dlatego, że nie było śladów na śniegu około domu mego, co było dowodem, że z tego domu nikt nie znajdował się w momencie zabójstwa żołnierzy niemieckich poza domem.

Protokół odczytano.

WYKAZ

osób rozstrzelanych 27 grudnia 1939 roku w Wawrze

Lp. Nr protokołu Nazwisko i imię Adres Miejsce pochowania Uwagi

1. 64. Adamowicz Henryk

Grochów,

Czapelska 16

Warszawa-

Bródno

2. 47. Bartoszek Antoni Wawer Nowy, Widoczna 22

Wawer-Glinki

3. 34. Benicki Karol Wawer Nowy, Spiżowa 53

Wawer-Glinki

4. 49. Bieńkowski Zenobiusz

Anin,

Piłsudskiego

36

Wawer-Glinki

5. 50. Bartosiewicz Tadeusz Wawer Nowy, Widoczna 38

Wawer-Glinki

6. 78. Brzozowski Zdzisław Anin, Dom Sejmikowy

Wawer-Glinki

7. 80. Bystydzieński Jan Janów- Lubelski Wawer-Glinki

8. 81. Brajtman Elia Warszawa, Krochmalna 30

Warszawa

Bródno-Żydow.

9. 87. Białowiejski Jerzy Wawer Nowy, Błękitna 62

Wawer-Glinki

10. 94. Białowiejski Andrzej Wawer Nowy, Błękitna 62

Wawer-Glinki

11. 97. Bogusz Ignacy

Wawer Nowy

Wawer-Glinki

12. 98. Bieńkowski Kazimierz

Warszawa,

Miedziana 13

Wawer-Glinki

13. 51. Choderny Jan Wawer Nowy, Widoczna 38

Wawer-Glinki

14. 55. Charasik Władysław

Wawer Nowy,

Widoczna,

dom

Gawłowicza

Wawer-Glinki

15. 59. Czerwonka Jankiel

Wawer,

Sportowa 23

Warszawa

Bródno-Żydow.

16. 73. Cacko Tadeusz Wawer Nowy, Widoczna 16

Wawer-Glinki

17. 96. Cacko Andrzej Wawer Nowy, Widoczna 16

Wawer-Glinki

18. 2. Desau Szachna Wawer Nowy, Widoczna 83

Warszawa

Bródno-Żydow.

19. 21. Dudziński Seweryn Wawer Nowy, Rubinowa 5

Wawer-Glinki

20. 35. Domański Władysław

Anin,

Piłsudskiego

48

Wawer-Glinki

21. 31. Dankowski Stefan

Wawer,

Powszechna

2

Wawer-Glinki

22. 13. Fogelnest Aron

Anin,

Krakowska 5

Warszawa

Bródno-Żydow.

23. 83. Falencik Julian Warszawa, Smolna 2 Wawer-Glinki

24. 105. Fiedosiuk Bazyli

Anin,

III

Poprzeczna

4A

Wawer-Glinki

25. 74. Gawryś Jan

wieś Zastów

Wawer-Zerzeń

26. 29. Gawryszewski Kazimierz wieś Zastów Wawer-Zerzeń

27. 22. Gawryszewski Onufry wieś Zbytki Wawer-Zerzeń

28. 5. Godziszewski Wincenty

Anin,

I Poprzeczna

2a, dom
własny

Wawer-Zerzeń

29. 10. Garnowski Józef Jan

Anin,

Środkowa 34

a

Wawer-Zerzeń

30. 12. Gnyp Piotr

Wawer Nowy,

Folwarczna

34

Wawer-Zerzeń

31. 15. Grzebisz Józef

Anin,

Piłsudskiego

38

Wawer-Zerzeń

32. 26. Gościcki Włodzimierz Wawer Nowy, Widoczna 18

Wawer-Zerzeń

33. 42. Gajewski Antoni Wawer Nowy, Widoczna 52

Wawer-Zerzeń

34. 7. Gering Daniel

Anin,

I Poprzeczna

14

Warszawa cm. ewangelicki

35. 75. Iwanicki Zygmunt

Wawer,

Powszechna

6

Wawer-Glinki

36. 90. Iskierko Nikodem Wawer Nowy, Błękitna 53

Wawer-Glinki

37. 25. Jarkowski Wacław Warszawa, Wspólna 49 Warszawa- Powązki

38. 61. Jasieński Andrzej

Anin,

IV

Poprzeczna

3

Warszawa- Powązki

39. 68. Juda Władysław Wawer Wawer-Glinki

Nowy,

Mazurska 9

40. 99. Jabłoński Zygfryd Anin, Krótka 1 Wawer-Glinki

41. 76. Jocz Witold

Wawer,

Powszechna

3

Warszawa- Wojskowy

42. 14. Kosiński Franciszek Warszawa, Rybaki 7 Wawer-Glinki

43. 16. Kempka Jan Kol. Janopol, Gm. Kłoczew Wawer-Glinki

44. 43. Koziebrodzki Bolesław Wawer Nowy, Rubinowa 5

Wawer-Glinki

45. 54. Kowalewski Stefan

Wawer,

Sportowa 3

Wawer-Glinki

46. 56. Kowalik Stanisław

Anin,

Leśna 23

Wawer-Glinki

47. 60. Kupa Piotr

Wawer,

Widoczna 26

Wawer-Glinki

48. 67. Kupa Antoni

Wawer,

Widoczna 26

Wawer-Glinki

49. 103. Krajewski Jan Wawer Nowy, Mała 3 Wawer-Glinki 50. 65. Koźlik Stanisław Wawer Nowy, Warszawa-Bródno

Urocza 10

51. 30. Kondracki Zygmunt Józef

Łuck,

Sienkiewicza

38

Warszawa-

Bródno

52. 53. Kowalik-Kowalski Leon Wawer Nowy, Widoczna 38

Warszawa- Powązki

53. 57. Kowalik-Kowalski Mieczysław Tadeusz Wawer Nowy, Widoczna 38

Warszawa- Powązki

54. 24. Lepianka Tadeusz Wawer Nowy, Polna 62 Wawer-Glinki

55. 101. Liszkiewicz Zbigniew Juliusz

Anin,

IV

Poprzeczna

8

Wawer-Glinki

56. 1. Mazurek Mieczysław

Wawer,

Widoczna 19

Wawer-Glinki

57. 36. Mdzewski Eugeniusz

Wawer,

Sportowa 3

Wawer-Glinki

58. 93. Mroczkowski Ewaryst Wawer Nowy, Błękitna, dom Bielaka

Wawer-Glinki

59. 95. Naziębło Zbigniew Wawer Nowy, Błękitna 43

Wawer-Glinki

60. 18. Nussenbaum Eliasz Wawer, Warszawa

Sportowa 23 Bródno-Żydow.

61. 46. Opałko Stanisław

Wawer,

Powszechna

2

Wawer-Glinki

62. 66. Ojrzyński Tadeusz

Wawer,

Sportowa 3

Wawer-Glinki

63. 6. Przepiórkiewicz Ryszard

Anin,

Piłsudskiego

52

Wawer-Glinki

64. 38. Puchalski Julian Anin, Dom Sejmikowy

Wawer-Glinki

65. 39. Piotrowski Paweł Warszawa, Chmielna 49 Wawer-Glinki
66. 40. Próchnicki Wacław wieś Janopol, gm. Kłoczew Wawer-Glinki
67. 44. Paduchowski Zbigniew Anin,

IV

Poprzeczna

3

Wawer-Glinki

68. 45. Paduchowski Kazimierz

Anin,

IV

Poprzeczna

3

Wawer-Glinki

69. 58. Prejzner Mieczysław Wawer Nowy, Widoczna 26

Wawer-Glinki

70. 77. Pawlak Stefan Radość, Wawer-Glinki

Kościelna 20

71. 94. Poraziński Zbigniew

Warszawa-

Wola,

Fort Bema

bud.15

Wawer-Glinki

72. 106. Piotrowski Jan Wawer Nowy, Widoczna 34

Wawer-Glinki

73. 32. Przedlacki Sławek

Anin,

Piłsudskiego

36

Warszawa- Powązki

74. 33. Przedlacki Józef

Anin,

Piłsudskiego

36

Warszawa- Powązki

75. 63. Pieczyna Przemysław Jerzy

Anin,

IV

Poprzeczna

3

Warszawa- Powązki

76. 79. Płatkowski Lejbuś Wawer Nowy, Widoczna 30

Warszawa

Bródno-Żydow.

77. 9. Rozenberg Jankiel

Wawer,

Sportowa 23

Warszawa

Bródno-Żydow.

78. 20. Ryszka TadeuszZygmunt Warszawa, Fabryczna 1 Wawer-Glinki

79. 100. Różański Michał

Anin,

IV

Poprzeczna

2

Wawer-Glinki

80. 70. Rozental Władysław

Anin,

IV

Poprzeczna

6

Warszawa-

Bródno

81. 88. Rozenberg Uszer

Wawer,

Sportowa 23

Warszawa

Bródno-Żydow.

82. 4. Szalewicz Stanisław

Anin,

IV

Poprzeczna

4

Wawer-Glinki

83. 17. Sosiński Jan

Anin,

IV

Poprzeczna

6

Wawer-Glinki

84. 23. Szczygieł Zygmunt

Wawer,

Powszechna

6.

Wawer-Glinki

85. 89. Szczygieł Jan

Wawer,

Powszechna

6

Wawer-Glinki

86. 41. Sylwestrzak Władysław

Anin,

IV

Poprzeczna

2

Wawer-Glinki

87. 62. Skuza Wiktor

Anin,

IV

Poprzeczna

3

Wawer-Glinki

88. 69. Świderski Jerzy

Wawer,

Widoczna 40

Wawer-Glinki

89. 82. Stryjewski JerzyJózef Wawer, Widoczna 30 Wawer-Glinki 90. 85. Sawicki Alfons Wawer, Błękitna 62 Wawer-Glinki

91. 86. Sawicki Zbigniew

Wawer,

Błękitna 62

Wawer-Glinki

92. 102. Sobótka Aleksander

Anin,

Krakowska 3

Wawer-Glinki

93. 8. Suski Stefan Marysin Wawerski, Powszechna 2

Warszawa-

Bródno

94. 71. Suchodolski Edward

Anin,

Leśna 30 Warszawa- Wojskowy- Powązki

95. 72. Szajman Lejbuś Mińsk Maz., Sienkiewicza 16

Warszawa

Bródno-Żydow.

96. 92. Szajman Herszek MińskMaz., Sienkiewicza 16

Warszawa

Bródno-Żydow.

97. 3. Tuchmacher Mechel Warszawa, Smocza 4 Warszawa

Bródno-Żydow.

98. 11. Teresiński Mieczysław

Wawer,

Widoczna 4

Wawer-Glinki

99. 28. Trzciński Stanisław Warszawa, Grottgera 5 Wawer-Glinki

100. 52. Tutaj Tadeusz

Anin,

III

Poprzeczna

4a

Wawer-Glinki

101. 104. Trzaskowski Zygmunt

Marysin,

Legnicka 4a

Wawer-Glinki

102. 19. Wierzbicki Józef

Wawer,

Stylowa 10

Wawer-Glinki

103. 26. Wiewiórkowski Jan Wawer Nowy, Widoczna 21

Wawer-Glinki

104. 48. Wieszczyk Michał Wawer Nowy, Widoczna 21

Wawer-Glinki

105. 84. Wrotnowski Kazimierz Wawer Nowy, Widoczna 21

Wawer-Glinki

106. 37. Wasiluk Stanisław

Anin,

Leśna 30 Warszawa- Powązki

107. 107. N.N. N.N --------- Wawer-Glinki

Anin, 15 listopada 1945.

Do

Ob. Sędziego Okręgowego Śledczego Sądu Okręgowego II Rejonu w Warszawie

ul. Leszno 53/55 sala Nr.643

Odnośnie do sprawy P/Kos 469/45 (egzekucja w Wawrze w 1939 r.) nazwisko Izraelity zastrzelonego przez Niemców w Nowym Wawrze w dniu 26 grudnia 1939 jest Dessau Jakub. Wymieniony został z ulicy przeniesiony do domu Franciszka Jedynaka w Nowym Wawrze, ul. Błękitna 83. Na drugi dzień (tj. 27 grudnia 1939) wskutek postrzału w drodze z Wawra do Warszawy na operację zmarł.

Natomiast nazwisko obywatela, któremu udało się zbiec spod egzekucji w dniu 27 grudnia 1939 jest Gawryszewski, a nie Gawryś. Wymieniony mieszka w Zbytkach, gmina Wawer. Jednocześnie proszę uprzejmie o łaskawe nadesłanie odpisów z listy rozstrzelanych i protokołu ekshumacji doręczonych sądowi w dniu mojego przesłuchania 9 listopada br.