SYLWESTER SENDECKI

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Zwoleń
Gmina: Zwoleń
Powiat: kozienicki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

7 kwietnia 1944 r., Zwoleń, obok rynku, pod murem.

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.):

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ilość osób zamordowanych: 19.

Skąd przywieziono ofiary: z Radomia (połapani w północno-wschodniej części powiatu kozienickiego).

Nazwiska, wiek, zawód, adresy:

1) Granowicz Wacław, gm. Brzeźnica
2) Ochocki Władysław, gm. Brzeźnica
3) Kacperek Józef, gm. Brzeźnica
4) Łukasiewicz Bolesław, gm. Brzeźnica
5) Łukasiewicz Stanisław, gm. Brzeźnica
6) Kultys Stefan, gm. Brzeźnica
7) Zarlok Mieczysław, gm. Brzeźnica
8) Śmietanka Władysław, gm. Brzeźnica
9) Szewc Stanisław, gm. Brzeźnica
10) Jopek Jan, gm. Brzeźnica
11) Puzio Wiktor, wieś Augustów, gm. Kozienice
12) Strzebala Antoni, wieś Augustów, gm. Kozienice
13) Tomaszewski Stanisław, wieś Augustów, gm. Kozienice
14) Krajewski Stanisław, wieś Kociołki, gm. Kozienice
15) Rojek Feliks, wieś Kociołki, gm. Kozienice
16) Rojek Antoni, wieś Kociołki, gm. Kozienice
17) Molenda Jan, wieś Zawada Stara, gm. Sarnów
18) Chołuj Kazimierz, Jedlnia-Letnisko
19) Światek Jan, Jedlnia-Letnisko
Co do wieku i zawodu brak danych.

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Za należenie do nielegalnej organizacji.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmeria w Zwoleniu i SD z Radomia.

6. Czy znane są nazwiska oprawców (podać nazwiska)?

Z żandarmerii najwięcej czynni Gross i Kaizer.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

Pochowane w pojedynczych grobach w pobliżu muru cmentarnego w Zwoleniu.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Bezpośrednio po mordzie pochowane w Zwoleniu pod murem cmentarnym.

9. Opis grobu (grobów, rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie):

Doły na każde zwłoki oddzielnie, ofiar było 19.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Przeprowadzono ekshumację zwłok urzędowo w dniu 25 marca 1945 r. i pochowano: od pozycji 1–10 na cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy, od pozycji 11–16 włącznie na cmentarzu parafialnym w Kozienicach, od pozycji 17–18 włącznie na cmentarzu parafialnym w Grodku i pozycja 19 na cmentarzu parafialnym w Jedlni.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia ekshumacji?

Ekshumacja dokonana 25 marca 1945 r.

Dnia 9 października treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez burmistrza miasta Zwolenia Sylwestra Sendeckiego wobec Sądu Grodzkiego w Zwoleniu.