IRENA FISZER

Rozpytana w charakterze świadka:


Imię i nazwisko Irena Fiszer
Imiona rodziców Stanisław i Waleria z Pietrzaków
Data i miejsce urodzenia 7 września 1922 r., Kłobuck
Obywatelstwo i narodowość polskie
Miejsce zamieszkania Kłobuck, ul. Staszica 18

W roku 1942 założyli hitlerowcy getto w Kłobucku, skąd zwozili do obozu całe masy zdolnych do pracy, a niezdolnych to strzelali na cmentarzu za miastem. Co do wywożenia do obozów, to całe masy wywozili, jak Polaków, jak również i Żydów, skąd już nie było powrotu.

Męża mojego zabrali z pracy i wywieźli do Gross Rosen, skąd wieźli go do Mauthausen i w drodze upadł, i zatłukli go karabinami, a z nim i kilku znajomych z Kłobucka. Wiadomość dostałam od pewnego obywatela z Częstochowy, który pod przysięgą zeznał, że widział, jak mego męża zabili w drodze. W roku 1945, przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Polski, dostałam drugą wiadomość od pewnego obywatela, że również widział mojego męża, jak i kilku znanych mu, jak upadli ze zmęczenia, to ich zabito kolbami lub zastrzelono.