CHAIM MALZ

4 czerwca 1947 r. stawił się w biurze policji United Nations Relief and Rehabilitation Administration w Stuttgarcie, zachodnia sekcja, obóz 664, Reinsburgstrasse i złożył w miejsce przysięgi następujące oświadczenie:


Imię i nazwisko Chaim Malz
Data urodzenia 20 lipca 1914 r. w Radomiu
Miejsce zamieszkania Reinsburgstrasse 207, Stuttgart

Zarejestrowany jako Displaced Person
Numer karty 00848191

Na rozkaz SS- undPolizeiführera na dystrykt radomski – Böttchera , została sporządzona przez Żydowską Radę Starszych w Radomiu lista inteligencji. Oficjalnie w tym celu, aby umożliwić [tym ludziom] emigrację do Palestyny. Pewnej niedzieli przed bramę getta zajechały samochody, zjawił się też Unterstrumführer Kapke ze wspomnianą listą. Ci , którzy byli w niej wymienieni, mogli zabrać swoje rzeczy i zostali załadowani na samochody. Rodziny, naturalnie, pojechały razem [z nimi]. Samochody pojechały w kierunku Szydłowca. W tej chwili nadjechały samochody z Ukraińcami, przyłączając się do samochodów z Żydami. W Szydłowcu otrzymali Żydzi rozkaz kopania dołów. [Później mieli do nich wejść i tak] zostali rozstrzelani. Ofiar było w tym dniu 130. Nieszczęśliwi byli jeszcze przed straceniem bici. Niejaki Fried został nieludzko zbity.

Kapke sam strzelał do ludzi. Z wywiezionych do Szydłowca 13 [osób] zostało uwolnionych, aby mogli opowiedzieć, co się działo w Szydłowcu. Wśród uratowanych była Bella Frydman, dr Witenska z dwojgiem dzieci i Sonia Złotnik.

Potwierdzam prawdziwość powyższych złożonych w miejsce przysięgi danych i będąc świadom następstw fałszywie złożonych zeznań, gotów jestem stanąć przed sądem jako świadek.