JAN PISAREK

Dnia 20 grudnia 1945 r. w Radomiu Sędzia Śledczy II rejonu Sądu Okręgowego w Radomiu, z siedzibą w Radomiu, w osobie Sędziego Kazimierza Borysa, przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Jan Pisarek
Wiek 35 lat
Imiona rodziców Franciszek i Franciszka
Miejsce zamieszkania Radom, ul. Sienkiewicza 4
Zajęcie szewc
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarany
Stosunek do stron obcy

Dnia 15 października 1942 r. stracili Niemcy na szubienicy w Radomiu przy szosie warszawskiej dziesięć osób, w tym sześciu mężczyzn i cztery kobiety. Byłem na miejscu stracenia na kilka minut przed zabraniem zwłok i rozpoznałem wśród powieszonych swoją dobra znajomą Halinę Bretsznajder.

Innych powieszonych nie poznałem. Tablicy koło szubienicy nie widziałem.

Zwłoki powieszonych po zdjęciu ich z szubienicy załadowano na samochód i wywieziono w kierunku Firleja.

Świadkowi okazano fotografię powieszonych w Radomiu przy szosie warszawskiej, po czym świadek zeznaje: Halina Bretsznajder, którą w dniu jej stracenia poznałem na szubienicy, wisi trzecia z rzędu, licząc od strony lewej, a ósma z rzędu, licząc od strony prawej.

Odczytano.