JAN NOWICKI

Rozpytany w charakterze świadka:


Imię i nazwisko Jan Nowicki
Imiona rodziców Franciszek i Józefa z Kowalczyków
Wiek 42 lata
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Karalność sądownie rzekomo niekarany
Miejsce zamieszkania Ryczywół, gm. Świerże Górne

Dnia 9 września 1939 roku zostaliśmy wysiedleni przed frontem, a ojciec mój Franciszek pozostał na miejscu. Gdy mieszkanie ojcu się spaliło, ojciec poszedł na plebanię. W tym czasie, przechodząc przez szosę, zauważyli go Niemcy, którzy zaczęli do niego strzelać, i niegodziwa kula ojca trafiła, kładąc go na miejscu trupem.

Tak zeznałem i po odczytaniu podpisałem.