FRANCISZEK PAJĄK

Życiorys Pająka Mariana

Pająk Marian, syn Franciszka, urodził się 6 stycznia 1926 r. w Radomiu, mieszkał przy ul. Topiel 17, ukończył siedmioklasową szkołę powszechną w Radomiu [w] 1940 r. Był on synem dorożkarza, po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał ojcu przy gospodarstwie domowym, w 1941 r. został wywieziony do Niemiec na roboty przymusowe. Tam przepracował siedem miesięcy i postanowił uciec, co mu się udało. Później się ukrywał do 1944 r. kiedy miał odbyć prace w Baudienście. Od tego czas był już poszukiwany przez gestapo niemieckie. Doznał ogromnej nienawiści do Niemców i [zapragnął] zemsty w jakikolwiek [możlwy] sposób.

Dnia 11 kwietnia 1944 r. o godz. 11.00 w nocy wpadli [do domu] gestapowcy, drzwi wyważyli, wszystkim kazali się położyć na podłogę i zapytali gdzie jest Marian. Ojciec zapytał co się stało, oni go zabrali na wpółubranego, skuli w kajdany i odjechali do więzienia. Tam przechodził tortury od zbirów gestapo, przewożony na badanie z więzienia na planty i z powrotem. Tam, w tych katorgach, przebywał 70 dni razem z kolegami, a 20 czerwca [1944 r.] został wywieziony na stracenie do Skaryszewa i tam się jego życie skończyło.

Radom, dnia 12 marca 1945 r.