FRANCISZEK ŚLIWIŃSKI

Dnia 21 sierpnia 1947 r. w Radomiu Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Radomiu, w osobie członka Komisji, podprokuratora Sądu Okręgowego T. Skulimowskiego, przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Franciszek Śliwiński
Wiek 55 lat
Imiona rodziców Wojciech i Aniela z Michalskich
Miejsce zamieszkania Milejowice, gm. Zakrzew, pow. radomski
Zajęcie rolnik
Karalność niekarany
Stosunek do stron obcy

W dniu 28 czerwca 1944 r. w lesie milejowskim wraz z innymi ludźmi brałem udział w zakopywaniu zwłok 41 ludzi rozstrzelanych w tym dniu przez żandarmerię niemiecką. Ofiary miały ręce powiązane sznurkami z tyłu. Nikogo wśród ofiar nie rozpoznałem. Ofiary miały przeważnie rany postrzałowe z tyłu głowy. Nazwisk żandarmów wykonujących tę egzekucję nie znam. Skąd przywieziono ofiary nie wiem. Usypaliśmy wtedy 17 mogił, które dotychczas w stanie nienaruszonym znajdują w lesie milejowskim.

Odczytano.