STANISŁAW ŚLIWIŃSKI

Dnia 21 sierpnia 1947 r. w Radomiu Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Radomiu, w osobie członka Komisji, podprokuratora Sądu Okręgowego w Radomiu T. Skulimowskiego, przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Stanisław Śliwiński
Wiek 39 lat
Imiona rodziców Józef i Aniela z Szarów
Miejsce zamieszkania Milejowice, gm. Zakrzew, pow. radomski
Zajęcie rolnik
Karalność niekarany
Stosunek do stron obcy

W dniu 28 czerwca 1944 r. w lesie milejowskim, będąc wyznaczony przez sołtysa do wożenia trupów, brałem udział w przewożeniu zwłok do dołów. Widziałem około 40 trupów. Ofiary miały ręce powiązane sznurkiem do tyłu, a poza tym byli powiązani po dwóch. Mieli rany postrzałowe, przeważnie głowy. Nikogo ze znajomych wśród tych zwłok nie rozpoznałem. Zwłoki pogrzebano w 17 grobach, które w stanie nienaruszonym znajdują się w dotychczasowym miejscu. Nazwisk żandarmów wykonujących egzekucję nie znam. Skąd przywieziono ofiary nie wiem.

Odczytano..