EDWART TETYCH

Warszawa, dnia 26 sierpnia 1947 r. Członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Warszawie, p.o. Sędzia Halina Wereńko, działając na mocy dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o Głównej i Okręgowych Komisjach Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce (DzU RP nr 51, poz. 293), przesłuchała niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie i o treści art. 107 i 115 kpk, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Edward Tetych, były więzień obozu koncentracyjnego w Majdanku
Imiona rodziców Józef i Maria z d. Nadwornik
Data i miejsce urodzenia 15 września 1917 r. w Tomaszowie Lubelskim
Wyznanie rzymskokatolickie
Miejsce zamieszkania Warszawa, ul. Żulińskiego 6 m. 18
Narodowość i przynależność państwowa polska
Wykształcenie magister prawa
Zawód aplikant sądowy

W okresie od 6 lutego 1943 r. do 22 lipca 1944 r. przebywałem jako więzień w obozie koncentracyjnym na Majdanku. W czasie mego pobytu w obozie szefem komanda krematorium był Muhsfeldt, którego rozpoznaję na okazanej mi fotografii. (Świadkowi okazano fotografię z napisem Erich Muhsfeldt, nadesłaną wraz z pismem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Krakowie z dnia 7 sierpnia 1947 r. nr 779/47). Muhsfeldta na terenie obozu widywałem często, bezpośrednio się z nim nie zetknąłem i nie byłem nigdy obecny w czasie dokonywanych przez niego czynów okrutnych wobec więźniów. Wiem z opowiadań innych więźniów, iż Muhsfeldt, przeprowadzał na blokach selekcje, wybierając chorych i słabych więźniów do komory gazowej. Czy czynność taka należała do jego obowiązków służbowych, tego nie wiem. Najczęściej selekcje były przeprowadzane na rewirze. Więcej szczegółów o selekcjach na rewirze może podać Jerzy Bargielski, zatrudniony wówczas na rewirze, obecnie notariusz w Przasnyszu.

Na tym protokół zakończono i odczytano.