JANINA MAKOWSKA

Warszawa, 10 lutego 1946 r.

Do Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich

Przeżywałam ten dzień masowej egzekucji na placu Teatralnym. Straszny to był dzień! O godzinie 9.00 lub 9.30 rano samochody z nieszczęsnymi ofiarami przybyły na plac Teatralny. Egzekucję poprzedzał przeraźliwy sygnał, po czym następowała salwa z karabinów maszynowych. Nam serca zamarły w niemej rozpaczy, bo każdego Polaka mogło to spotkać. Chwila grobowej ciszy, potem cicha zbiorowa modlitwa za dusze nieszczęsnych ofiar niemieckiego mordu.

Z łapanki ulicznej zostali rozstrzelani przez Niemców dwaj moi znajomi Henryk i Albin bracia Tucholscy.

Janina Makowska
Adres mój domowy: Ząbkowska 41 m. 17
Adres mój biurowy: Wydział Ewid. Ludności Warszawa Praga, ul. Floriańska 10