STANISŁAW MAJEWSKI

KWESTIONARIUSZ

o obozach

Miejscowość: Gierlachów
Gmina: Dwikozy
Powiat: sandomierski
Województwo: kieleckie

1. Nazwa obozu:

Obóz represyjny.

2. Położenie obozu:

We wsi Gierlachów, gm. Dwikozy, pow. sandomierskiego.

3. Rozmiary obozu:

Budynek po młynie motorowym, ok. 20 m długości i ok. 10 m szerokości.

4. Data założenia obozu:

W styczniu 1942 r.

5. Data likwidacji obozu:

W końcu września 1942 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski?

Wyłącznie Polacy – rolnicy z okolicy.

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy, jacy (czy byli Żydzi z zagranicy?), ilu?

Nie.

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu?

Ok. 40 osób.

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas jego istnienia?

Ok. 400 osób.

10. Co się stało z więźniami podczas likwidacji obozu?

Po oddaniu kontyngentu zatrzymanych zwalniano.

11. Czy więźniowie pracowali w obozie, jaką pracę wykonywali, jakie były warsztaty pracy?

Pracowali przy drogach.

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem, jaką pracę wykonywali, gdzie?

Przy drogach, poza obozem, w najbliższej okolicy.

13. Jak odżywiano więźniów?

Odżywianie nędzne, mieszkańców obozu odżywiali ludzie miejscowi.

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital?

Nie.

15. Czy w obozie były epidemie, jakie?

Czerwonka.

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie?

Brak danych, gdyż chorych wywożono do szpitala w Sandomierzu.

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie, poza obozem, w jaki sposób?

Nie.

18. Czy zwłoki niszczono, jak, gdzie?

Nie.

19. Czy w obozie było krematorium?

Nie.


20. Czy ustalono, gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych, zmarłych (podać miejsce)?
21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu?
22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (dokumenty, rzeczy po zamordowanych itp.), jakie, gdzie się znajdują, czy zostały zabezpieczone?
23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie (podać)?

Nieznane, gdyż mieszkańcami obozu byli ludzie z różnych miejscowości.

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy (podać nazwiska, szarże)?

Nie.

Dnia 14 września 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Dwikozy Majewskiego Stanisława wobec Sądu Grodzkiego w Sandomierzu.