ANDRZEJ GAJOCHA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Gmina: Radzanów
Powiat: stopnicki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

W grudniu 1944 r. na terenie gromady Baranów, gm. Radzanów, pow. stopnicki.

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.):

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.

Ilość osób zamordowanych: Sześć osób.

Skąd przywieziono ofiary: Z Kielc.

Nazwiska, wiek, zawód, adresy: Nazwisk, adresów, wieku i zawodu nie ustalono.

4. Czy wiadomo, o co oskarżano ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Nie.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmeria niemiecka.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nieznane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

Nie.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Na miejscu egzekucji.

9. Opis grobu (grobów, rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie):

Groby małe, jednoosobowe, dla każdej ofiary osobny grób.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Pięć zwłok zostało zabranych przez rodziny i gdzie zostały pochowane – nie wiadomo.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Nie.

Dnia 11 września 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Radzanów, Gajocha Andrzeja, wobec Sądu Grodzkiego w Busku-Zdroju.