PIOTR GRUDZIEŃ

Dnia 6 maja 1947 r. w Busku-Zdroju przewodniczący Komisji Badania Zbrodni Niemieckiej z siedzibą w Busku-Zdroju, w osobie sędziego Jana Jurkiewicza, z udziałem protokolanta, rejestratora Stanisława Kamińskiego, przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk oraz o znaczeniu przysięgi, sędzia odebrał od niego przysięgę na zasadzie art. 111–113 kpk, po czym świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Piotr Grudzień
Wiek 47 lat
Imiona rodziców Ludwik i Katarzyna
Miejsce zamieszkania Budzyń, gm. Radzanów
Zajęcie rolnik
Wyznanie katolik
Karalność niekarany

Od 1941 do 1945 r. byłem sołtysem wsi Budzyń, gm. Radzanów. Wioska nasza jest mała, położona jest z dala od szosy i Niemcy do nas nie przyjeżdżali, tak że styczności z Niemcami nigdy nie miałem. Nie pamiętam wypadku, aby Niemcy popełniali jakieś gwałty na ludności polskiej w naszej wiosce. Jednego razu przyjechali Niemcy po kontyngent, po ściągnięciu którego odjechali, a drugi wypadek był, że Niemcy pobili mnie za to, że córki moje nie chodziły na roboty do dworu. Nic więcej nie wiem.

Odczytano.