JÓZEF LASIA

Dnia 6 maja 1947 r. w Busku-Zdroju przewodniczący Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Busku-Zdroju, w osobie sędziego Jana Jurkiewicza, z udziałem protokolanta, starszego rejestratora St. Głodka, przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk oraz o znaczeniu przysięgi, sędzia odebrał od niego przysięgę na zasadzie art. 111–113 kpk, po czym świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Józef Lasia
Wiek 66 lat
Imiona rodziców Andrzej i Jadwiga
Miejsce zamieszkania wieś Skorzów, gm. Szaniec
Zajęcie rolnik
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarany
Stosunek do stron obcy

Od początku 1944 r. mianowany zostałem wójtem gminy Szaniec. Czynności moje głównie polegały na tym, aby pilnować za prawidłowym ściąganiem kontyngentu. Porządek był taki, że starostwo wyznaczało na gminę pewną ilość zboża na kontyngent, a gminna komisja rozkładała ten kontyngent na pojedyncze wioski, a ludzie sami wozili kontyngent do Buska. Kto nie stosował się do tego zarządzenia, tego Niemcy zawsze straszyli wysiedleniem. Wypadku wysiedlenia jednak nie było żadnego, bo ja starałem się sprawę taktownie prowadzić.

Jednego razu był wypadek, [że] do wsi Elżbiecin przyjechali Niemcy po kontyngent i wstąpili do jednego gospodarza, niejakiego Ślusarskiego. Ostatni – zobaczywszy Niemców – przestraszył się, zaczął uciekać i do uciekającego Niemcy strzelili, i zranili go w nogę. Od rany tej Ślusarski wyleczył się i dotąd żyje.

Zdaje mi się, że w 1943 r. przyjechali do wioski Skorzów Niemcy i aresztowali czterech gospodarzy, którzy na konto kontyngentu nic nie dali. Aresztowanych zawieźli do więzienia w Pińczowie, skąd trzech wypuścili, a czwartego, niejakiego Jana Lasia, wywieźli do Oświęcimia, gdzie Jan Laś jakiś czas przebywał, a potem zginął, ale w jakich okolicznościach i z jakiej przyczyny – nic nie wiadomo. Po Lasiu pozostała żona i dwoje dzieci.

Kreislandwirt Wagner do gminy naszej nigdy za mojej bytności nie przyjeżdżał.

Wójtem byłem od początku 1944 r.

Odczytano.