WACŁAW STANKIEWICZ

Dnia 18 września 1947 r., sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze, w osobie sędziego Czapskiego, przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Wacław Stankiewicz
Wiek 48 lat
Imiona rodziców Antoni i Elżbieta
Miejsce zamieszkania Jelenia Góra, ul. Skłodowskiej-Curie 5 m. 6
Zajęcie urzędnik sądowy
Karalność niekarany
Stosunek do stron obcy

Przebywałem w obozie w Oświęcimiu [przez] około trzy lata, tj. w latach 1942–1944. Byłem świadkiem różnych scen [?] bestialstwa załogi oświęcimskiej. Z załączonego wykazu znam z nazwiska tylko Hansa Aumeiera. Był to osobnik małego wzrostu, w stopniu oficera, zastępca komendanta Hößa. Stale był uzbrojony w bykowiec, każdego napotkanego więźnia bił. Widziany w całym obozie centralnym, był postrachem obozowym.

W lipcu 1942 r., dnia nie pamiętam, stojąc w grupie 20 więźniów przy bramie głównej [i] oczekując powrotu naszego komanda do obozu, widziałem, jak kilku SS-manów wyprowadziło trzech więźniów skazanych na śmierć przez powieszenie. Na czele eskorty konwojującej na miejsce stracenia szedł Aumeier, zwany przez więźniów „Łokietkiem”. Jeden ze skazanych zdjął czapkę i zwrócił się do Aumeiera z jakąś prośbą, ten w odpowiedzi odwróciwszy się, wysmagał bykowcem po głowie skazanego i prowadził dalej pod szubienicę, gdzie za chwilę [ci] trzej więźniowie zawiśli.

Innych wymienionych z nazwisk [sobie] nie przypominam, mogę znać ich tylko z widzenia i niejednego z ich bestialstwa.

Podaję nazwiska i adresy osób przebywających dłuższy czas w Oświęcimiu, którzy powinni niektórych znać:

1. Kazimierz Gągała, pracuje w Zjednoczeniu Energetycznym w Jeleniej Górze,

2. Eugeniusz Niedojadło, pracuje tamże,

3. Kazimierz Karasiński (sklep tytoniowy na ul. 1 Maja, obok kina Marysieńka),

4. Henryk Haber, Cieplice, Hotel Europejski,

5. Czesław Gągała, Cieplice, restauracja Bajka,

6. Jan Fetter, Jelenia Góra, ul. Wynalazców 1a.

Na tym protokół zakończono, po odczytaniu podpisano.