CZESŁAW GAŁEK

Dnia 20 września 1947 r. w Jeleniej Górze, sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze, w osobie sędziego T. Szewczyka, z udziałem protokolanta, aplikanta egzaminowanego M. Ronby, przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania na zasadzie art. 107–115 kpk, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Czesław Gałek
Wiek 35 lat
Imiona rodziców Jan i Gabriela
Miejsce zamieszkania Cieplice Śląskie, ul. Fabryczna 11
Zajęcie właściciel hotelu Bajka
Karalność niekarany
Stosunek do stron obcy

W obozie w Oświęcimiu byłem od 14 grudnia 1942 r. do 13 marca 1943 r. Pracowałem w komandzie DAW [Deutsche Ausrüstungswerke], a mieszkałem na bloku 18. Z odczytanej mi listy o żadnym z przestępców wojennych nic powiedzieć nie mogę, gdyż z nazwisk ich nie znałem. Gdyby okazano mi zdjęcia członków zbrojnej załogi Oświęcimia, może wtedy mógłbym coś powiedzieć.

Tak zeznałem i po odczytaniu podpisałem.