JADWIGA PAŁYSKO

Dnia 18 września 1947 r. w Chorzowie, Sąd Grodzki w Chorzowie, Oddział V, w osobie sędziego grodzkiego A. Panka, przesłuchał niżej wymienioną w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk, świadek zeznała, co następuje:


Imię i nazwisko Jadwiga Pałysko z d. Klakus
Data i miejsce urodzenia 14 stycznia 1915 r. w Świętochłowicach, pow. Katowice
Imiona rodziców Franciszek i Katarzyna z d. Kopiec
Miejsce zamieszkania Chorzów, ul. Rejtana 3
Zawód stenotypistka
Wyznanie rzymskokatolickie

Po przejrzeniu wykazu załogi obozu w Oświęcimiu stwierdzam, że nikogo z wymienionych tam osób nie znam.

Zaznaczam, że w obozie w Oświęcimiu osadzona nie byłam, a jedynie przez okres trzech miesięcy, tj. od maja do sierpnia 1944 r., więziono mnie w katowickim gestapo.

Przed podpisaniem przeczytano.