JAN WOŹNIAK

Protokół spisany dnia 7 października 1946 r. Zeznający po pouczeniu o mówieniu prawdy i odpowiedzialności za fałszywe zeznania, zeznał, co następuje:

Imię i nazwisko Jan Woźniak

Data i miejsce urodzenia 27 czerwca 1913 r. w Warszawie

Od 1942 r. przebywałem jako więzień w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Oskarżoną rozpoznałem jako niejaką Orłowską [Orlowski], która była w obozie „aussierką” [Aufseherin]. Miała ona pod sobą komando Wäscherei.

Stwierdzam, że od wyżej wspomnianej otrzymywałem bicie, pracując w pralni obozowej. Nie rozstawała się ona z pejczem, którym biła za byle co.

Stwierdzam kategorycznie, że na własne oczy widziałem, jak Orlowski zabiła w przeciągu dwóch miesięcy około sto osób przy pomocy pejcza.