ESTERA ICZKOVITZ

Przesłane Audytorowi Generalnemu

avenue Louise 143 w Brukseli

Centralne Biuro Zbrodni Wojennych

3 września 1945 r.

Główny Komisarz Bezpieczeństwa Państwa
kierujący BT Arlon

J. Wirtz

Bezpieczeństwo Państwa
BT du Luxembourg
Arlon

Protokół nr 3460

Dotyczy: zeznań złożonych przez Esterę Iczkovitz, urodzoną w [nieczytelne] (Czechosłowacja), 16 stycznia 1904 r., żonę Fischla Metzgera, narodowości polskiej, zamieszkałą [przy] rue des Jardiniers 37 w Antwerpii.

W sprawie: przeciw Mengele, lekarzowi niemieckiemu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, członkowi SS, oskarżonemu o zbrodnie wojenne.

PRO JUSTITIA

2 września 1945 r. o godz. 10.30 ja, Denis Bodson, Komisarz Bezpieczeństwa Państwa, agent policji sądowej, pomocnik Audytora Generalnego, składam następujący raport:

5 czerwca 1945 r. przesłuchiwałem w biurze brygady kobietę narodowości polskiej powracającej z obozu koncentracyjnego w Niemczech, która była podejrzana o donoszenie i maltretowanie swych towarzyszek więziennych. Dotyczyło to Estery Iczkovitz (stwierdzenie tożsamości na marginesie).

W toku przesłuchania okazało się, że Mengele, lekarz niemiecki w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, członek SS, przeprowadzał razem z innymi lekarzami należącymi do SS i co do których spisaliśmy odrębny protokół, doświadczenia niesłychanego okrucieństwa na szeregu więźniów politycznych; doświadczenia, za które mógłby być ścigany jako zbrodniarz wojenny.

Z zeznań Estery Iczkovitz wyjmujemy ustępy tego dotyczące i przytaczamy je poniżej.

(…) Wyjechałam z Malines [Mechelen] z 20. transportem w kierunku Niemiec. Wysadzono mnie w Oświęcimiu (w Polsce koło Katowic), gdzie Niemcy urządzili Vernichtungslager (obóz wyniszczenia). Tam zostałam oddzielona od mojego męża i wraz z 500 kobietami umieszczona w bloku nazwanym „blokiem doświadczeń”. Utrzymywano nas w wielkiej czystości ze względu [na to], że lekarze niemieccy, którzy wszyscy należeli do SS, przeprowadzali na nas doświadczenia. Wstrzykiwali nam zarazki raka i innych strasznych chorób i obserwowali reakcje [organizmów]. Nie wiem, czy wszystkie kobiety, które były ze mną, jeszcze żyją.

Niemcy robili także wiele Rassenforschung (badania nad rasami ludzkimi) i pewnego dnia 28 moich towarzyszek zostało zaprowadzonych, po badaniu lekarskim, do Berlina. Parę miesięcy potem dowiedziałyśmy się od lekarza żydowskiego, który musiał pracować razem z niemieckimi lekarzami, że tych 28 młodych kobiet zostało w Berlinie uśmierconych i zabalsamowanych. Nie jestem w stanie potwierdzić prawdziwości tego opowiadania.

Dwa lub trzy razy dużo młodych dziewcząt uczyniono niepłodnymi przez zabieg [z użyciem] elektryczności, co spowodowało u nich bóle trwające miesiącami. Miały brzuch i plecy zupełnie poparzone. Następnie wiele z nich zostało poddanych szeregowi operacji, po których nie zawsze mogły żyć. Te operacje sterylizacyjne przeprowadzali lekarze SS szczególnie na Greczynkach.

Lekarze SS, którzy byli w obozie w Oświęcimiu, to: Wirths, który był Standortarztem i który decydował o życiu lub śmierci więźniów; Globerg [Clauberg], profesor, który zajmował się badaniami nad rakiem; Mengele, który przeprowadzał doświadczenia na kobietach ciężarnych; Weber, który zajmował się pobieraniem krwi, i Schumann, który czynił młode dziewczęta bezpłodnymi.

Po przetłumaczeniu zeznającej jej zeznań na język flamandzki zeznająca podtrzymuje [je] i podpisuje.

W sprawie dotyczącej powyższych pięciu [lekarzy] sporządziliśmy pięć osobnych protokołów, z których jeden w oryginale został przedstawiony Audytorowi Generalnemu, jak również przesłano jeden egzemplarz protokołu Audytorowi Wojskowemu w Arlon.

Dont acte. Denis Bodson

Należy zauważyć, że Estera Iczkovitz, której tożsamość podano na marginesie, była przedmiotem naszego protokołu nr 1998 z 5 czerwca 1945 r. i tenże został przekazany tego samego dnia Audytorowi Wojskowemu w Arlon, ponieważ jest ona podejrzana o donoszenie i znęcanie się nad swoimi towarzyszkami [z] więzienia.

Dont acte zakończono, data jak wyżej. Denis Bodson.

Zatwierdzone przeze mnie. Willy Evrard, Główny Komisarz Bezpieczeństwa Państwa