DIONIZY KWIATKOWSKI

Dnia 21 października 1947r. w Tarnowie, sędzia śledczy Sądu Okręgowego w Tarnowie, w osobie sędziego dr. J. Pieca z udziałem protokolanta A. Kucharczyka, przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Dionizy Kwiatkowski
Wiek 39 lat
Imiona rodziców Stefan i Józefa
Miejsce zamieszkania Tarnów, ul. Daszyńskiego 21
Zajęcie kupiec
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarany

W Oświęcimiu przebywałem od 23 czerwca 1943 r. do 30 lipca 1943 r., skąd następnie zostałem przeniesiony do podobozu w Dworach, należącego do obozu w Oświęcimiu, w którym byłem do 4 maja 1944 r., lecz przedłożonych mi w wykazie SS-manów nie znam. Jedynie nazwisko Grabnera jest mi znane, ale jaką funkcję pełnił on w obozie nie wiem, w każdym razie był podoficerem.

Czy jest on jednak tym Grabnerem, który wymieniony jest w wykazie nie wiem. Odnośnie zbrodniczej działalności wobec więźniów wyżej wymienionego Grabnera nie mam jednak żadnej wiadomości. Bliższe informacje mogą mieć Stanisław Malański zamieszkały w Tarnowie, ul. Świętej Anny, oraz Julian Trzpis zamieszkały w Tarnowie, ul. Ujejskiego 24.