SŁAWOMIR BRAJSKI

Warszawa, dnia 14 października 1946 r.

Stwierdzam, że w roku 1940 w szkole przy ul. Stojanowskiej 12 stała formacja niemiecka, która ufortyfikowała szkołę i teren przylegający do niej. Okoliczna ludność obawiała się przechodzić w pobliżu, aby nie być narażonym na aresztowanie.

Opinia o tym terenie była taka, że tam przeprowadzali śledztwa aresztowanych osób i rozstrzeliwali, przede wszystkim Żydów, którzy ten teren fortyfikowali i budowali strzelnice koło „Hipcia” (Folwark Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami).

Podpisał: Sł. Brajski, sekretarz PPR,
Tykocińska 5