MARCIN TOMASIK

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Nowy Korczyn
Gmina: Nowy Korczyn
Powiat: stopnicki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

Styczeń 1943 r.

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.).

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.
Ilość osób zamordowanych: Trzy.
Skąd przywieziono ofiary: Nowy Korczyn. Nazwiska, wiek, zawód, adresy:
Jan Mitwer, 47 lat, robotnik; Józef Król, 32 lata, robotnik; Tadeusz Francuz, 18 lat, robotnik, Nowy Korczyn.

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Egzekucja była zarządzeniem odwetowym.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

SS.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Hans – dokładniejszych danych brak.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

Pochowane.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Nowy Korczyn nad rzeką Nidą.

9. Opis grobu (grobów, rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie):

Dwa metry na 25 cm na metr.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Tak, przez rodzinę.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Nie.

Dnia 21 września 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Nowy Korczyn Marcina Tomasika wobec Sądu Grodzkiego w Busku-Zdroju.