MARCIN TOMASIK

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Nowy Korczyn
Gmina: Nowy Korczyn
Powiat: stopnicki
Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

Listopad 1943 r., Parchocin.

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.):

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy.
Ilość osób zamordowanych: Pięć.
Skąd przywieziono ofiary: Z Parchocina. Nazwiska, wiek, zawód, adresy:
1) Paweł Czekaj, 35 lat; 2) Teofil Czekaj, 26 lat; 3) Kołodziej, 35 lat; 4) Stanek, 37 lat, i 5) Otręba, 42 lata, rolnicy, zamieszkali we wsi Parchocin, gm. Pawłów, oraz Boduch, 23 lata, rolnik, Parchocin, gm. Pawłów.

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Częściowo o posiadanie broni, częściowo o należenie do organizacji politycznych.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Policja.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Fischer, Kora, Krepsch i inni.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

Pogrzebano.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

Obok cmentarza św. Mikołaja.

9. Opis grobu (grobów, rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie):

Dwa na trzy na półtora metra.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Tak, protokołu nie sporządzono, pochowano zwłoki na cmentarzu rzymskokatolickim parafii Świniary.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Nie.

Dnia 21 września 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez burmistrza gminy Nowy Korczyn Marcina Tomasika wobec Sądu Grodzkiego w Busku-Zdroju.