SZACZYKOWSKI

12 października 1946 r.

Niniejszym zeznaję, że przy ul. Stojanowskiej mieściła się szkoła nr 114 i w roku 1939/40 odbywały się tam egzekucje na Polakach. W szkole tej mieściło się prezydium policji niemieckiej. Młodzież Targówka po prostu bała się tamtędy przejść, ponieważ słychać było tam co rano granie karabinów maszynowych.

Obok szkoły stała szopa drewniana, w której najwięcej odbywało się rozstrzeliwań Polaków. Na terenie szkoły mieszkali jacyś ludzie polscy.

Z poważaniem

Szaczykowski
ul. Hodowlana 8/2
Podpisał kolega powyższego obywatela,
w jego obecności, po odczytaniu. Podpis
miał czytelny.