HALINA DŁUŻEWSKA

7 sierpnia 1945 r.

Bolesław Dłużewski, ur. 15 lipca 1911 r. w Lubieni, pow. Iłża, woj. kieleckie, kasjer kolejowy na stacji Radom, aresztowany 24 września 1943 r., stracony 13 października 1942 r. w Radomiu przez powieszenie na Zamłyniu.

[Został] aresztowany podczas pełnienia obowiązków, o godz. 8.00 wieczorem. Przebywał na Plantach dobę, stamtąd [został] przewieziony do więzienia na ul. Warszawską. Osiem razy był wożony na badania do gestapo. Szczegóły żona zna od pani Wójcickiej (córki właściciela piekarni, przebywającej w więzieniu w tym samym czasie).

Zeznania złożyła żona straconego Halina Dłużewska, [zamieszkała przy ul.] Lubońskiego 9 m. 2.