ALICJA KOCIŃSKA

Radom, 20 marca 1945 r.

Alicja Kocińska
zam. w Radomiu,
ul. Biała 43 w Radomiu

Do Instytutu Naukowo-Społecznego
w Radomiu

Na skutek ogłoszenia niniejszym uprzejmie zawiadamiam, że mąż mój, który pracował w Fabryce Broni w Radomiu jeszcze przed wojną i podczas okupacji niemieckiej, został zaaresztowany przez policję niemiecką i osadzony w więzieniu w Radomiu, a następnie stracony przez Niemców na szubienicy pod Fabryką Broni 14 października 1942 r. wraz z innymi aresztowanymi w liczbie 15. Ja zaś pozostałam jako wdowa z dzieckiem, obecnie mającym cztery lata, w warunkach materialnych bardzo ciężkich, gdyż nie mam żadnego majątku ani źródeł utrzymania.