ZOFIA DĄBRÓWKA

Radom, 7 marca 1945 r.

Niniejszym stwierdzam, że mój syn Mieczysław Dąbrówka, ur. 16 maja 1919 r., ślusarz Fabryki Broni, został aresztowany 24 września 1942 r. podczas pracy. Po trzytygodniowym pobycie w radomskim więzieniu stracono go przez powieszenie 14 października 1942 r.

Zgodność powyższego stwierdzam własnoręcznym podpisem.

Zofia Dąbrówka,
ul. Strzelecka 2