HELENA SAPIŃSKA

Dnia 1 sierpnia 1945 r. do Podsekcji Dokumentalnej Instytutu Naukowo-Społecznego zgłosiła się ob. Helena Sapińska, [zamieszkała przy] ul. Planty 6 m. 4, i zeznała, że:

Mąż jej, Jan Sapiński, ur. 24 listopada 1901 r. w Słomnikach, zamieszkały przy ul. Planty 6 m. 4, został aresztowany podczas nocnej pracy w Fabryce Broni, 1 października 1944 r. Przebywał w więzieniu przy ul. Warszawskiej. Żona podała dwie paczki. W fabryce był ślusarzem, przodownikiem. 14 października został stracony przez powieszenie przed Fabryką Broni.