ANNA WINCZEWSKA

Dnia 31 lipca 1945 r. ob. Anna Winczewska, zamieszkała przy ul. Podwalnej 4, w obecności Bolesława Soczyńskiego, członka Podsekcji Dokumentalnej Instytutu Naukowo-Społecznego w Radomiu, złożyła w sprawie stracenia przez Niemców przez powieszenie obok Fabryki Broni bratanka Tadeusza Kozerskiego następujące zeznanie:

Tadeusz Kozerski, ur. 28 października 1918 r., przed egzekucją pracował w firmie Bata jako magazynier. 24 września o godz. 6.30 weszło do mieszkania trzech gestapowców, przez których zostali aresztowani Henryk Winczewski, mąż zeznającej, oraz bratanek Tadeusz Kozerski. Obywatelka Anna Winczewska była również przetrzymywana przez gestapowców do późnego wieczora za to, że udała się do matki, u której również odbywało się aresztowanie.

Henryk Winczewski więziony był w Radomiu do 11 października 1942 r., skąd następnie [został] wywieziony do Rożek i stracony przez powieszenie 12 października 1942 r.

Tadeusz Kozerski natomiast został powieszony wraz z innymi przy Fabryce Broni w Radomiu 14 października.

Szczegółowych wiadomości o mężu i czasu więzienia dostarczał zeznającej współwięzień o niestwierdzonym dotąd nazwisku.

Radom, 31 lipca 1945 r.