WŁADYSŁAW ROGALSKI

Dnia 30 lipca 1945 r. zgłosił się do Podsekcji Dokumentalnej Instytutu Naukowo- Społecznego Władysław Rogalski, zamieszkały [przy ul.] Zborowskiego 8, i zeznał, że:

Syn jego, Edward Rogalski, [ur.] 13 października 1910 r., technik Fabryki Broni, zamieszkały przy ul. Broni 4, [został] aresztowany we wrześniu z czwartku na piątek podczas nocnej pracy w fabryce wspólnie z pozostałymi 40 kolegami. Przebywał prawdopodobnie trzy tygodnie w więzieniu, ojciec bliższych szczegółów nie zna. Stracony został 15 października 1942 r. przy szosie warszawskiej. Zawiadomienie o śmierci syna przysłała żandarmeria do parafii kościoła, skąd później wydała rodzinie akt zgonu.