EUGENIA JASTRZĘBSKA

Stwierdzenie

Stanisław Jastrzębski, ur. 29 kwietnia 1904 r. w Radomiu, został aresztowany 23 września 1942 r., stracony przez powieszenie 14 października 1942 r. w Radomiu.

Władysław Jastrzębski, ur. 24 kwietnia 1918 r. w Radomiu, został aresztowany 23 września 1942 r., stracony przez powieszenie 13 października 1942 r. w Radomiu.

Zgodnie z prawdą:
Eugenia Jastrzębska,
Radom, ul. Strzelecka