WŁADYSŁAW ROGALSKI

Życiorys śp. Edwarda Rogalskiego

Edward Rogalski zamieszkały w Radomiu [przy] ul. Broni 4, urodził się 18 czerwca 1910 r. w Radomiu. W szóstym roku życia zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej. Po ukończeniu dwóch oddziałów wstąpił do gimnazjum męskiego, którego ukończył pięć klas, [następnie] przeniósł się do Szkoły Technicznej, którą ukończył w 1929 r., [po czym] był na praktyce w Państwowej Fabryce Broni w Radomiu. Po ukończeniu praktyki wstąpił do Szkoły Podchorążych [Rezerwy] Piechoty w Zambrowie, [którą] ukończył z wynikiem dobrym 30 czerwca 193[brak] r.

Po Szkole Podchorążych [Rezerwy] Piechoty zaczął pracować w Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach, gdzie pracował przez kilka lat. Następnie został wysłany do Jasła i tam pracował do wybuchu wojny, tj. do 1939 r.

W czasie wojny pracował przez kilka miesięcy na lotnisku w Radomiu, a potem w Fabryce Broni w Radomiu jako przodownik. W 1942 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu. Następnie w tym samym roku, tj. 15 października 1942 r., został powieszony przy trakcie warszawskim w Radomiu. Pozostały po nim żona i dwoje dzieci.