ANTONINA KOSIERKIEWICZ

Dnia 17 października 1947 r. członek Okręgowej Komisji [Badania] Zbrodni Niemieckich w Radomiu, z siedzibą w Końskich, w osobie sędziego W. Kuryłowicza z udziałem protokolantki R. Muszyńskiej przesłuchał niżej wymienioną w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk, świadek zeznała, co następuje:


Imię i nazwisko Antonina Kosierkiewicz primo voto Pytlas
Wiek 47 lat
Imiona rodziców Wojciech i Marianna
Miejsce zamieszkania Końskie
Zajęcie gospodyni (przy mężu)
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarana

9 listopada 1944 r. mój mąż Bronisław Pytlas został zastrzelony przez organizacje wojskowe pomocnicze przy wojskach niemieckich, złożone z byłych jeńców sowieckich. Został schwytany w nocy jako partyzant i rozstrzelany przy szosie radoszyckiej pod Brodami, zwłoki zostały pochowane w Końskich. Wiem to z opowiadania swoich dzieci, gdyż ja byłam w tym czasie w obozie w Oświęcimiu. Przed rozstrzelaniem został bardzo pobity.

Odczytano.