JÓZEF WITKOWSKI

Dnia 8 listopada 1947 r. Sąd Okręgowy z siedzibą w Końskich w osobie sędziego W. Kuryłowicza z udziałem protokolantki R. Muszyńskiej przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Józef Witkowski
Wiek 26 lat
Imiona rodziców Aleksander i Paulina
Miejsce zamieszkania wieś Kopaniny, gm. Sworzyce
Zajęcie rolnik
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarana

Na jesieni 1944 r. przyjechali Niemcy do wsi Bedlno w celu ściągania kontyngentu mlecznego. W moim domu tego dnia nocowało dwóch partyzantów: Józef i Antoni Pawlikowie. Kiedy ci partyzanci zobaczyli Niemców we wsi, poczęli uciekać, wówczas Niemcy zaczęli za nimi strzelać i zabili Antoniego Pawlika, a Józefa Pawlika postrzelili w rękę i nogę. We wsi wtedy zrobił się popłoch i ludzie zaczęli uciekać, a Niemcy – za nimi strzelać, lecz nikogo nie zabili. Następnego dnia po zajściu zabity Antoni Pawlik został pochowany na cmentarzu parafialnym w Bedlnie.

Odczytano.