ANTONINA SĘKOWSKA

Dnia 8 listopada 194[brak] r. Sąd Okręgowy z siedzibą w Końskich w osobie sędziego W. Kuryłowicza z udziałem protokolantki R. Muszyńskiej przesłuchał niżej wymienioną w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk, świadek zeznała, co następuje:


Imię i nazwisko Antonina Sękowska
Wiek 38 lat
Imiona rodziców Leonard i Katarzyna
Miejsce zamieszkania wieś Kopaniny, gm. Sworzyce
Zajęcie rolniczka
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarana

Było to w 1944 r., zdaje się, że jesienią, kiedy do wsi Bedlno przyjechali Niemcy odbierać kontyngent mleczny. Wówczas widziałam dwóch uciekających partyzantów, byli to Józef i Antoni Pawlikowie. Niemcy, widząc uciekających, poczęli strzelać i zabili Antoniego Pawlika, Józefa Pawlika tylko ranili. Antoni Pawlik pochowany został na cmentarzu parafialnym w Bedlnie, zaś jego ojca i siostrę zabrali ze sobą. Leonard Pawlik powrócił z obozu, a Marianna Pawlik powróciła później.

Odczytano.