BRONISŁAW NOWAK

Dnia 8 listopada 1947 r. Sąd Okręgowy z siedzibą w Końskich w osobie sędziego W. Kuryłowicza z udziałem protokolantki R. Muszyńskiej przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art.107 kpk, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Bronisław Nowak
Wiek 52 lata
Imiona rodziców Józef i Marianna
Miejsce zamieszkania wieś Bedlno
Zajęcie rolnik
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarany

4 grudnia 1943 r. przyjechali do wsi Bedlno Niemcy odbierać kontyngent kartofli. Kiedy weszli do Brzezińskich, zastali tam partyzanta Łuszczyńskiego, imienia nie pamiętam, który był ze wsi Machory. Łuszczyńskiego i Brzezińską Niemcy zabrali ze sobą. Łuszczyńskiego po dwóch tygodniach rozstrzelali w Końskich, a Brzezińską wysłali do obozu, skąd po paru latach powróciła. Żandarmi byli z Końskich, lecz nazwisk ich nie znałem.

Odczytano.