MICHAŁ WŁODARCZYK

Turowice, dnia 8 września 1947 r. ja, komendant posterunku Ludwik Wodzinowski z posterunku Milicji Obywatelskiej w Skórnicach, działając na mocy art. 245 kpk, przesłuchałem niżej wymienioną osobę w charakterze świadka, która oświadczyła, co następuje:


Imię i nazwisko Michał Włodarczyk
Imiona rodziców Franciszek i Leonora
Wiek 27 lat
Zawód rolnik
Wyznanie rzymskokatolickie
Wykształcenie pięć oddziałów szkoły powszechnej
Karalność rzekomo nie
Miejsce zamieszkania Turowice, gm. Czermno, pow. konecki

W 1943 r., w marcu, jechałem z bratem Janem z gm. Czermno z przydziałem zboża na zasiew wiosenny. Przejeżdżając koło domu stojącego w lesie należącym do gromady Skórnice, zostaliśmy zatrzymani przez żandarmerię niemiecką, która poczęła nas legitymować. Po wylegitymowaniu nas [żandarmi] zabrali mnie do roboty do wynoszenia różnych rzeczy [z] zabudowań. W czasie wynoszenia zauważyłem przyprowadzonych przez żandarmerię Żydów, których [po przesłuchaniu] zabili w mojej obecności. Po zabiciu jednego Żyda i trzech Żydówek żandarmi zastrzelili jeszcze właścicielkę domu Olszewską z dwojgiem dzieci oraz jej synową. Po zabiciu wyżej wymienionych zapalili całe zabudowania, a nam kazali odjechać do domu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.