ADAM WOJNA

Dnia 8 listopada 1947 r. sędzia W. Kuryłowicz z udziałem protokolantki R. Muszyńskiej przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka, bez przysięgi. Po uprzedzeniu świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i o treści art. 107 kpk, świadek zeznał, co następuje:


Imię i nazwisko Adam Wojna
Wiek 70 lat
Imiona rodziców Adam i Marcjanna z Eykułów
Miejsce zamieszkania Bedlno, gm. Sworzyce
Zajęcie rolnik
Wyznanie rzymskokatolickie
Karalność niekarany

Było to w grudniu 1943 r. Przyjechali Niemcy do wsi Bedlno. Nie znałem ich, ludzie tylko mówili, że przyjechali z Końskich. Niemcy owi przyszli do gospodarza Brzezickiego, gdzie zastali partyzanta, którego nie znałem. Zakuli go zaraz w kajdany i zabrali jego, Brzezicką i cały dobytek Brzezickich oraz zboże i w ogóle żywność i wyjechali do Końskich. Słyszałem później od ludzi, a także było w ogłoszeniu, że ten partyzant został przez Niemców zastrzelony. Brzezicką zaś Niemcy wywieźli do obozu do Niemiec, skąd powróciła, lecz kiedy, nie pamiętam.

Odczytano.