WŁADYSŁAW SOBOLEWSKI

1. Dane osobiste:

Plutonowy żandarmerii Władysław Sobolewski, były posterunkowy Policji Państwowej pow. święciańskiego, woj. wileńskie.

2. Data i okoliczności aresztowania:

15 maja 1940 r. zostałem aresztowany przez NKWD w Wilejce jako dezerter z armii sowieckiej z roku 1919, a ochotnik Wojska Polskiego z wojny światowej, i osadzony w więzieniu w Wilejce. 24 czerwca wywieziony zostałem z więzienia w Wilejce do Rosji i osadzony w więzieniu w Rezaniu [Riazaniu].

3. Nazwa więzienia:

Więzienie sądowo-karne w Wilejce i Rezaniu.

4. Opis więzienia:

W więzieniu, w którym znajdowałem się, cela była niska, duszna i wilgotna.

5. Skład więźniów:

Siedziałem z Polakami i innych narodowości w tej celi, gdzie znajdowałem się, nie było.

6. Życie w więzieniu:

Z więzienia nie brano mnie do żadnych prac i nie wypuszczano, prócz 15-minutowego spaceru [raz] na dobę. Wyżywienie: dostawałem na dobę 400 g chleba i litr zupy. Ubrany byłem tylko w bieliznę więzienną.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Badany stale byłem pod groźbą śmierci, że mnie zastrzelą. Bili przy badaniu i osadzali po każdym badaniu na pięć dni do karceru, jak również opowiadali, że Polski już nigdy nie zobaczę, że takowa nigdy już nie powstanie.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomocy lekarskiej dla więźniów polskich bardzo mało udzielano, zmarli w więzieniu Kazimierz Borowski i Kosiak, którego imienia nie pamiętam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

Z krajem i rodziną żadnej łączności nie było.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony zostałem z więzienia we wrześniu 1941 r. i przy zwolnieniu powiadomiono mnie, że w mieście Buzołuek [Buzułuk] formuje się armia polska. Udałem się tam i 12 września wstąpiłem do Wojska Polskiego.