STANISŁAW DEJA

KWESTIONARIUSZ

o egzekucjach masowych i grobach masowych

Miejscowość: Kosów

Gmina: Kowala

Powiat: Radom

Województwo: kieleckie

1. Data i miejsce egzekucji:

Lipiec 1944 r. w Kosowie.

2. Rodzaj egzekucji (rozstrzelanie, powieszenie itp.):

Rozstrzelanie.

3. Dane dotyczące zamordowanych:

Polacy, Żydzi, cudzoziemcy: Polacy. Liczba osób zamordowanych: Około ośmiu osób. Skąd przywieziono ofiary: Z Radomia. Nazwiska, wiek, zawód, adresy: Brak bliższych danych.

4. Czy wiadomo, o co oskarżono ofiary, czy egzekucja była zarządzeniem odwetowym itp.?

Nie wiadomo.

5. Kto dokonał egzekucji (żandarmi, gestapo, SS, policja, Wehrmacht)?

Żandarmi, gestapo.

6. Czy znane są nazwiska sprawców (podać nazwiska)?

Nieznane.

7. Czy zwłoki zostały spalone, zniszczone w inny sposób?

Częściowo spalone na miejscu.

8. Gdzie zostały pochowane zwłoki (dokładne miejsce)?

W majątku Kosów, w lesie, ok. 200 m od stawów i 450 m od szosy Radom – Kielce.

9. Opis grobu/grobów (rozmiary, ile ofiar przypuszczalnie w jednym grobie):

Trzy metry długości i dwa i pół metra szerokości.

10. Czy przeprowadzono ekshumację zwłok, czy urzędowo (protokół), gdzie pochowano zwłoki?

Nie.

11. Czy są podstawy do ewentualnego zarządzenia późniejszej ekshumacji?

Nie.

Dnia 4 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Kowala Stanisława Deję wobec Sądu Grodzkiego w Radomiu.